escola de pares: ELS ÀPATS

Escola de pares: Els àpats

Molts pares concedeixen una importància fonamental al moment de l'àpat i solen sentir-se culpables si el seu fill no menja bé. Alguns d'aquests pares acaben cedint als capritxos del nen per aconseguir que mengi algun aliment i l'infant, que ho percep, acaba controlant tota la família mitjançant el menjar. De ben poc serveix fer l'avió. donar-li les joguines preferides, posar-Ii la televisió o perseguir-lo per tota la casa amb la cullera.

Menjar adequadament, com passa amb altres hàbits. és un aprenentatge que hem de fomentar des del principi El pare i la mare necessiten acordar plegats els passos que cal seguir i mantenir-se ferms en dur el pla a la practica.

• Establir un Iloc i un horari fixos per menjar, sempre els mateixos.

 • Dissenyar una rutina que anunciï el moment de l'àpat:  reproduir una melodia, rentar-se les mans, posar-se el pitet. etc. I utilitzar frases positives sobre el que es farà a continuació.

 • No permetre que I'infant prengui aliments o dolços entre els àpats

• Començar  a donar-li I'aliment elogiant-ne el sabor. Mai no s'ha de canviar un aliment per un altre quan el nen el rebutgi, ni barrejar-los entre si per disfressar-ne el sabor.

• No utilitzar objectes o accions perquè mengi sense adonar-se'n. L'hora de menjar és per menjar i gaudir de I' aliment.

• Hi han aliments que pot prendre tot sol. Permetre que experimenti les habilitats que desenvolupen la seva autonomia. Pot prendre trossets de plàtan, de pernil, etc., tot i que utilitzi les mans. Donar-li una cullereta petita i animar-lo perquè la porti a la boca amb una mica de menjar mentre se li dirigeix la ma. A mesura que vagi dominant el moviment, se li retira I'ajuda.

 • Seguir les indicacions del pediatre per a la introducció d'aliments nous.

 • Elogiar l'esforç del nen o nena i els seus èxits amb abraçades, aprovacions, frases sobre com és de gran i que bé que menja o aplaudir quan acaba.

 

L'equip pedagògic