Drac Xic Det

 

En el Drac Xic “D.E.T.” els oferim la possibilitat de portar un treball interdisciplinar i conjunt entre tots el nostre equip format per psicòlegs, mestres, logopedes i pedagogs, amb l'únic objectiu de donar resposta a diferents problemàtiques i aconseguir un ensenyament/estimulació de qualitat on es potenciï el creixement personal i el benestar psicològic, és per això que des de els oferim  Drac Xic “D.E.T.” un seguit de propostes que poden donar resposta a les seves necessitats com ara:

 • assessorament  i espai de pares/fills.
 • diagnòstics.
 • patologies del bebè.
 • estimulació precoç: prematurs, retard psicomotor, hipotonies.
 • estimulació de les habilitats bàsiques del desenvolupament neuro-motor.
 • orientacions psicopedagògiques amb alumnes amb fracàs escolar.
 • problemes evolutius.
 • trastorns de conducta: hiperactivitat, agressivitat.
 • pors, fòbies i alteracions de la lecto-escriptura, disgrafies.
 • reeducació logopèdica (afàsies, disàrtries, dislàlies, disfèmies, disfàsies).
 • alteracions de la veu : nòduls, paràlisis de les cordes, pòlips...
 • teràpia miofuncional, deglució disfuncional.
 • optometries: reeducació visual.

 

En el nostre centre  els Drac Xic “D.E.T.” oferim la possibilitat de fer  un assessorament psicopedagògic portat a terme per un equip de professionals amb una àmplia formació en el camp  de la pedagogia, la psicologia i amb gran experiència en el camp de la reeducació i tractaments terapèutics. La qual cosa ens permet d'acollir una franja amplia d'edats, sent des de nadons fins adults.