NIVELL EDUCATIU P2 BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR 2016-2017

Estimada família:

 

Benvinguda al nou curs escolar.

Davant l 'inici d'un nou curs escolar, ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos i col·laborar en el procés educatiu del vostre fill.

L’infant de dos anys està finalitzant el seu curs d'infància. Pot córrer sense perill de caure, girar tot sol i per separat les pàgines d'un llibre, posar-se algunes peces de roba sense ajuda, mantenir la cullera en posició correcta mentre la porta a la boca, articular una oració de dues o tres paraules i, fins i tot recórrer a determinades paraules per expressar i controlar les seves necessitats corporals.

La seva coordinació motriu és molt més àmplia. És capaç de saltar amb tots dos peus sobre si mateix i pujar escales alternant-los. Ja diferencia, en gran part, les principals parts del cos i en reconeix la utilitat. Però aquesta coordinació motriu està limitada, evidentment per una determinada immaduresa selectiva del seu sistema nerviós. Pot construir una torre de cinc o sis cubs, però no els sap tornar a col·locar en una fila horitzontal. Li costa traçar una línia horitzontal, malgrat que pot copiar amb gran familiaritat una línia vertical. Aquesta predilecció per la vertical sobre l'horitzontal no es basa en la casualitat sinó en una geometria del creixement preestablerta.

Comença a establir relacions de causa-efecte a partir de les seves petites experiències, com accionar l'interruptor de la llum, empènyer la pilota per provocar-ne el moviment, etc.

Quant al llenguatge, és capaç d'adquirir i comprendre el vocabulari corresponent a cada tema i, d'ara endavant, començarà a distingir entre els conceptes un - molts, com també alguns conceptes espacials.

Es delecta amb les formes més tosques de l'activitat muscular. Tendeix a expressar les

emocions de forma desenfrenada: balla, aplaudeix i riu estrepitosament.

Quant a la conducta persona l- social, el nen o la nena posseeix un primer sentit del meu, i un sentit molt dèbil del teu. Pot acumular, però no pot compartir.

Tenint en compte totes aquestes característiques del seu desenvolupament, la nostra tasca docent se centrarà a ajudar els infants a construir i adquirir noves capacitats de coneixement que enforteixin i desenvolupin les seves competències per viure plenament feliç.

Per afavorir aquest procés, duen a terme un projecte educatiu  on partim dels interessos de l’infant així com de les experiències pròpies, impartint activitats, sortides culturals.... a més a més  on contem amb el titella de la fada purpurina, que acompanyarà els nens i nenes de dos anys. Aquesta fada és un personatge divertit, tendre i Amorós que acompanya els infants. Amb ella viuran jocs i il·lusions, que compartiran amb els  seus companys i companyes, i els ajudarà a descobrir el món que els envolta tot cercant solucions a les qüestions que s’ els presenten en aquest moment evolutiu, descobrint-los a poc a poc la realitat.

 

L’Equip pedagògic