NIVELL EDUCATIU P0 BENVINGUTS AL NOU CURS 2016-2017

Estimada família:

 

Benvinguda al nou curs escolar.

AI llarg d'aquest curs descobrirem les característiques úniques dels vostres fills i filles,  la qual cosa ens serà molt útil per ajudar-los a desenvolupar el seu potencial. Per això cal recordar algunes característiques que solen compartir els nens de la seva edat, tenint en compte que cadascú té el seu propi ritme d'evolució

Les habilitats de com donar les seves primeres passes, somriure per primer cop i moure’s la mà per dir adéu, es denominen indicadors del seu desenvolupament. Els indicadors del desenvolupament són  les accions o coses que poden fer a una edat determinada. L’infant adquireixen aquests indicadors mitjançant el joc, l’aprenentatge, la parla, la conducta i la mobilitat ( com ara gatejar,  caminar o saltar)

En el primer any de vida el nen aprèn a enfocar  la seva vista, a arribar al llocs, explorar i aprendre la descoberta del seu entorn. El desenvolupament cognitiu (cerebral) es refereix al procés de l’aprenentatge de les destreses com ara el pensament, la memòria, el llenguatge i el raonament.

Aprendre el llenguatge és quelcom més  que balbucejar (com ba-ba, o dir ma-ma o pa-pa). Escoltar, entendre i saber els noms de les persones ,coses i elements  que l’envolten, són eines pel desenvolupament del llenguatge. Tanmateix amb aquesta etapa el nadó, estableix vincles de carinyo i confiança amb els pares i les persones que formen part del seu desenvolupament social i afectiu

Per això coneixedors de la importància del vincles afectius a totes les edats de l’infant i més a edats tant primerenques basem  els nostres objectius d’estimulació, partint del contacte directe amb el nen, mitjançant l’afectivitat,  els massatges, cançons mimades,  i la psicomotricitat.

Per afavorir aquest procés d’estimulació  duen a terme un projecte educatiu o es contempla les diferents etapes del nen de 0-1 any, en el qual els involucrem a vostès com a pares participant col·laborin en l’aportació de material i en  emplenar uns fulls per fer adjuntar al seu diari d’activitats  que es duran a casa els caps de setmana.

 

L’Equip pedagògic