NIVELL EDUCATIU P1 BENVINGUTS AL CURS 2016/2017

Estimada família:

Benvinguda al nou curs escolar.

AI llarg d'aquest curs descobrirem les característiques úniques dels vostres fills i filles,  la qual cosa ens serà molt útil per ajudar-los a desenvolupar el seu potencial. Per això cal recordar algunes característiques que solen compartir els nens de la seva edat, tenint en compte que cadascú té el seu propi ritme d'evolució

Entre els dotze i els vint-i-quatre mesos, l' infant és un torrent d'activitat, mitjançant la qual desenvolupa moltes capacitats, habilitats i aptituds. Ha deixat de ser un nadó indefens i, de mica en mica, s'ha convertit en un explorador constant de l'entorn, amb una curiositat insaciable.

Així doncs, al llarg d'aquest any durà a terme dos aprenentatges significatius: dominar la marxa i desenvolupar el llenguatge per comunicar-se.

Pel que fa al llenguatge, en complir el primer any, la gestualitat encara és la protagonista de la comunicació de l 'infant. Ara utilitza gestos més elaborats per comunicar desitjos, necessitats i el que li crida l'atenció.

Als dotze mesos sol utilitzar algunes paraules que sent sovint. És l'etapa de les «holofrases». en què utilitza una paraula per expressar un pensament complet; el significat d'aquesta paraula s'ha d'interpretar en funció del context i dels gestos que l'acompanyen. A partir de l'any i mig té més facilitat per combinar dues paraules en la formació de frases.

En aquest període, el nen desenvolupa la idea de permanència dels objectes i aquest avanç l'ajuda a crear el sentit de la identitat pròpia. De seguida reconeix la seva imatge reflectida en el mirall, utilitza el seu nom i mostra orgull pels seus èxits. En comprendre que pot actuar i modificar situacions, augmenta el seu desig d'autonomia però, com que en molts aspectes depèn de l'adult, apareixen els reptes, els enfrontaments i les explosions emocionals, com les rebequeries. Augmenta la relació d'afecció i també l'ansietat quan s'ha de separar dels pares.

Progressivament, adquireix l'habilitat social del joc amb iguals, utilitza eines en els jocs, comença a desenvolupar el joc simbòlic i apareixen la iniciativa i la imitació.

Quant al món emocional, aquest es va fent cada vegada més complex, perquè comença a vincular l'expressió d'emocions amb accions concretes, de manera que als adults ens resulta més fàcil comprendre allò que sent.

Per afavorir aquest procés, duen a terme un projecte educatiu on partim dels interessos de l’infant, impartint activitats, i al llarg el curs als nens i nenes les acompanyarà la titella de Beby, que es duran a casa els caps de setmana. Amb ella viuran jocs i il·lusions, i els ajudarà a descobrir el món que els envolta tot cercant solucions a les qüestions que s’ els presenten en aquest moment evolutiu, descobrint-los a poc a poc la realitat que compartiran amb els seus companys i companyes mitjançant la Llibreta Viatgera.

 

L’Equip pedagògic